• Wines
Fogarty Estate Tasting Set

Fogarty Estate Tasting Set

Add To Cart
$210.00
 
SKU: FFT

This set includes 4-bottles from our two Estates in the Santa Cruz Mountains:
2016 Lexington 'Alma' Sauvignon Blanc/Semillon
2014 Lexington Cabernet Sauvignon 
2016 Portola Springs Vineyard Chardonnay
2014 Santa Cruz Mountains Pnot Noir